Zorgen van Haags Bedrijfsleven over Uitbreiding Milieuzone

Zorgen van Haags Bedrijfsleven over Uitbreiding Milieuzone

Het Haagse bedrijfsleven uit ernstige zorgen over de voorgenomen uitbreiding van de milieuzone richting de kust. Ondernemers vrezen dat het verkrijgen van eventuele ontheffingen een onhaalbare opgave wordt binnen de gestelde termijnen. Ook uiten zij kritiek op de gebrekkige communicatie rondom de maatregelen. Nu roepen zij op om bedrijventerreinen en toegangswegen daar naartoe buiten de zone te laten vallen. Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad, dringt erop aan dat het college de aanbevelingen van het bedrijfsleven serieus neemt.

Gezamenlijke Oproep aan College

In een gezamenlijke brief aan het college van burgemeester en wethouders uiten voorzitters van verschillende organisaties, waaronder het MKB, VNO-NCW, de horeca, bedrijventerreinen in Haaglanden, ondernemers op de boulevard en strandexploitanten, hun bezorgdheid over de uitbreiding van de zero-emissiezone in een deel van de kuststrook. Zij betwijfelen of Den Haag klaar is voor een dergelijke ingrijpende maatregel.

Uitbreiding van de Milieuzone

Eind vorig jaar presenteerde wethouder Robert Barker de definitieve plannen voor de uitbreiding van de milieuzone naar de kust. Deze uitbreiding, die groter zal zijn dan oorspronkelijk gedacht, omvat ook de Laan van Meerdervoort vanaf 2026. Hoewel de wethouder de ingreep noodzakelijk acht om de stad schoner te maken, stuit deze op grote weerstand bij het bedrijfsleven.

Zorgen en Aanbevelingen

In de brief aan het college uiten de voorzitters hun zorgen over de uitvoerbaarheid van de plannen. Ze benadrukken het belang van een gezonde leefomgeving maar bekritiseren de huidige aanpak, met name de verwachte overbelasting van het ontheffingsloket en gebrekkige communicatie naar ondernemers toe.

Verzoek om Aanpassingen

De ondernemers doen verschillende voorstellen, waaronder het uitsluiten van bedrijventerreinen en belangrijke toegangswegen van de milieuzone. Ze pleiten voor een duidelijke procedure voor ontheffingsaanvragen en verbetering van de communicatie. Ook vragen ze om tijdelijk gratis parkeren voor elektrische voertuigen en een corridor richting de haven van Scheveningen.

Steun van Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag steunt de zorgen en aanbevelingen van het bedrijfsleven en dringt er bij het college op aan deze serieus te nemen. Hoewel de partij het liefst ziet dat de plannen voor de milieuzone van tafel gaan, vinden zij dat ondernemers snelle ontheffingsmogelijkheden moeten krijgen, vergelijkbaar met de situatie in Utrecht.

Deel dit artikel met anderen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan

Categorieën

Meer nieuws